Máte 10 odberov a čakáte na plaketu?

Tento článok nie je určený tým, ktorí už majú Janského plaketu doma vo vitrínke. Bude totiž o tom, ako sa k nej dostať.

10 základných podmienok

V prvom rade musíte splniť 10 základných podmienok, ktoré pozostávajú z 10 darovaní krvi. Presne toľko treba na to, aby ste mohli byť držiteľom Bronzovej plakety MUDr. Jana Janského. 

Jedno tlačivo

čakanieshutterstock_223611427.jpgAni to však ešte neznamená, že môžete napochodovať do najbližšieho regionálneho spolku Slovenského Červeného kríža vyzdvihnúť si ocenenie. Najprv mu to musíte oznámiť tlačivom, ktoré nájdete na tejto stránke. Vypísané tlačivo si treba dať potvrdiť na odberovom mieste alebo priložiť kópiu preukazu. Potom ho odneste alebo doručte na adresu územného spolku Slovenského Červeného kríža v mieste vášho bydliska. Ich zoznam nájdete tu

Od tohto momentu môžete očakávať pozvánku na slávnostné odovzdávanie plakiet MUDr. Janského a stanete sa jedným z 10.000 bezpríspevkových darcov krvi na Slovensku, ktorí sú každý rok ocenení niektorou z Janského plakiet.

Kto bol MUDr. Janský?

Mimochodom, ak by vás zaujímalo, kto to ten pán Janský bol, tak vedzte, že to bol český neurológ a psychiater (1873-1921), ktorý ako jeden z prvých popísal rozdelenie krvi do štyroch krvných skupín. Tento objav vznikol len ako vedľajších produkt jeho výskumnej činnosti, v ktorej sa venoval súvislosti medzi duševnými poruchami a zrážanlivosťou krvi. MUDr. Janský bol veľkým propagátorom darcovstva krvi. Pred viac ako 60 rokmi o ňom nakrútili film Tajomstvo krvi. Ukážku si môžete pozrieť tu.

Slovenský Červený kríž oceňuje:

  • za bezpríspevkové darovanie krvi plaketami profesora MUDr. Jana Janského a medailou profesora MUDr. Jána Kňazovického
  • za rozvoj darcovstva krvi je udeľovaná Pamätná plaketa MUDr. Vladimíra Krišla.

Bronozová Janského plaketa
ženy 10 odberov
muži 10 odberov
Strieborná Jasnkého plaketa
ženy 20 odberov
muži 20 odberov
Zlatá Janského plaketa
ženy 30 odberov
muži 40 odberov
Diamantová Janského plaketa
ženy 60 odberov
muži 80 odberov
Kňazovického medaila
ženy 80 odberov
muži 100 odberov

Koľko darcov má doma plakety?

Bronzová Janského plaketa
175 872  darcov krvi
Strieborná Janského plaketa
93 585 darcov krvi
Zlatá Janského plaketa
36 594 darcov krvi
Diamantová Janského plaketa
4226 darcov krvi
Medaila MUDr. J. Kňazovického
1089 darcov krvi
Pamätná plaketa doc V. Krišla
178 osôb
zdroj: Slovenský Červený kríž


Ďakujeme za každú kvapku krvi

Copyright © Dôvera, 2010. Idea & Design ZRGZ|DGTL ZARAGUZA Digital
Dôvera Slovenský červený kríž