Ide o život, aj na papieri

Tabletka, sirup, injekcia, toto všetko sú pre telo cudzie látky a nesú so sebou riziká nežiaducich účinkov alebo aj nákazy. Nežiaduce účinky liekov sa farmaceuti usilujú znižovať pri vývoji každého lieku a riziká nákazy sa znižujú až eliminujú pri samotnej výrobe lieku. 

Vedeli ste, že aj krv a krvné prípravky sú liek?

darca shutterstock_302578610.jpgPráve preto je bremeno zodpovednosti za jej kvalitu a čistotu vo veľkej miere na samotnom darcovi. Mal by poznať pravidlá, kedy je a kedy nie je možné darovať krv. A ak si nie je niekedy istý, či môže, mal by o tom informovať vyšetrujúceho lekára a pravdivo, presne a úplne odpovedať na otázky v dotazníku darcu krvi. Prečo je to dôležité? Dodržaním týchto zásad je možné výrazne znížiť potenciálne riziko prenesenia nejakej nákazy od darcu k pacientovi.

„použi a zahoď"

Samotný odber krvi, spracovanie a výroba krvného prípravku sú pod prísnou kontrolou. Používajú sa výhradne sterilné jednorazové materiály typu „použi a zahoď“, čím sa riziko kontaminácie krvi minimalizuje. Toto tvrdenie možno mnohých prekvapí, no aj keď sa procesy výroby transfúzneho prípravku stále zdokonaľujú, nedá sa vyrobiť krvný výrobok, o ktorom by sme mohli povedať, že je na 100 percent čistý.

B a C a HIV

Pri transfúzii krvi je jedným z najvážnejších problémov riziko prenosu vírusových alebo napríklad takzvaných prionových ochorení. Ich pôvodcov totiž zatiaľ nie je možné v krvi bežne odhaliť, ani zabezpečiť preventívne ošetrenie krvi proti nim. Problémom je aj prenos ochorení, ktoré síce je možné zistiť, ale len v určitom štádiu, teda až po istom čase od nákazy. Ide hlavne o nákazy, ako hepatitída B a C a HIV infekcia. 

V týchto prípadoch je často jedinou prevenciou pred prenosom nákazy zodpovednosť samotného darcu a jeho informovanosť.

Preto je veľmi dôležité pravdivé vyplnenie dotazníka pred darovaním krvi a pravdivé zodpovedanie otázok lekára. Nezodpovednosť darcu by totiž mohla prijímateľa krvi stáť veľmi draho.

Piercing, tetovanie a sex

Vedeli ste, že hepatitída typu C sa môže preniesť pri aplikácii piercingu, tetovania, sexuálnym kontaktom a do dvoch až štyroch mesiacov toto ochorenie u darcu krvi nie je možné odhaliť?


Ďakujeme za každú kvapku krvi

Copyright © Dôvera, 2010. Idea & Design ZRGZ|DGTL ZARAGUZA Digital
Dôvera Slovenský červený kríž