Prečo si pred odberom krvi radšej nedávať cigaretku?

Fajčenie – to, že je škodlivé, je všetkým jasné. Chceli by sme veriť, že po prečítaní tohto článku si už nezapálite.

fajcenie_krv.jpg Jednou z najnebezpečnejších zložiek cigaretového dymu je oxid uhoľnatý. Fajčiari – aktívni aj pasívni ho vdychujú vo veľkom množstve. Po vdýchnutí sa plyn z priedušiek dostáva do krvi, kde sa viaže na nosič kyslíka – hemoglobín. Obsadí tam miesto a zabráni tak nadviazaniu kyslíka, erytrocyt potom nemôže plniť jednu zo svojich najdôležitejších funkcií.

Stop na 12 hodín

Ak si darca krvi pred odberom zapáli cigaretu, vyradí z funkcie množstvo svojich erytrocytov a výrazne tak znižuje kvalitu svojej darovanej krvi. Ideálne by bolo, keby pred darovaním krvi darca minimálne 12 hodín vôbec nefajčil!

Krv fajčiara obsahuje výrazne vyšší počet buniek zodpovedných za alergické prejavy a rakovinotvorné látky, ktoré sa do krvi darcu  dostávajú z cigaretového dymu – tieto sa nachádzajú aj v darovanej krvi a taktiež to znižuje jej kvalitu. Fajčiar tak dáva škodlivé látky samotnému pacientovi.

Fajčíte? Toto to robí s vašou krvou

Fajčenie u darcu krvi vyvoláva zvýšenie počtu bielych krviniek, zvyšuje krvný tlak – ak tieto parametre nie sú v norme, darca je vyradený z darovania krvi. Okrem toho fajčenie môže vyvolať aj iné zmeny v krvnom obraze, napr. makrocytózu, ktorá tiež môže byť príčinou vyradenia darcu z odberu.

Nikotín v pľúcach fajčiara spôsobuje hemolýzu – rozpad krviniek. Ak je v darovanej krvi prítomná hemolýza, krv sa nemôže použiť na podanie chorému pacientovi.

Iné zmeny v krvi u darcu fajčiara:

Fajčiari majú  zmenenú aktivitu bielych krviniek – leukocytov, tieto sa neadekvátne aktivujú, majú narušenú komunikáciu s cievnou stenou, vo výraznejšej miere putujú do tzv. mikrocirkulácie, t.j. do maličkých ciev a tam následne môžu spôsobovať zápal.

Leukocyty u fajčiarov majú aj zvýraznenú schopnosť agregácie, tzv. zhlukovania sa, čo môže spôsobovať upchávanie mikrovaskulárneho riečiska - t.j. drobných cievok v jednotlivých orgánoch tela.


Ďakujeme za každú kvapku krvi

Copyright © Dôvera, 2010. Idea & Design ZRGZ|DGTL ZARAGUZA Digital
Dôvera Slovenský červený kríž