Poradňa

Choroby, operácie a lieky

Salmonelóza

Salmonelóza je črevné infekčné ochorenie, darovanie odporúčame až 3 týždne po preliečení.

Hormonálna antikoncepcia

Ak užívate len hormonálnu antikoncepciu, krv darovať môžete.

 

Otras mozgu

Otras mozgu darcu trvalo z darovania. O možnosti darovania krvi rozhoduje lekár transfuziologického pracoviska pred samotným odberom.

 

Menšie chirurgické zákroky

Po menších chirurgických zákrokoch môže ísť darca na odber 1 týždeň po zhojení a vybratí stehov. Podľa stavu a rozsahu chirurgického zásahu odporúčame skontaktovať sa s lekárom transfuziologického zariadenia.

 

Menší úraz - modriny, škrabance

Odporúčame darovanie krvi až po vymiznutí príznakov.

Epilepsia

pacient s epilepsiou krv nemôže darovať. Darca musí byť najmenej tri roky bez antiepileptickej liečby a bez výskytu záchvatov.

 

Endoskopické vyšetrenie

Po endoskopickom vyšetrení môžete darovať najskôr o 6 mesiacov.

Nádcha

Darovať krv môžu darcovia bez akýchkoľvek akútnych symptómov infekcie. Ak máte nádchu, darovanie krvi je možné až dva týždne od úplného vyliečenia.

Herpes na pere

S hepresom na pere nemôžete darovať krv. Možné to je až dva týždne po vymiznutí príznakov. Dôležité je, aby lézie boli suché, zahojené.

Darovanie krvi s vírusom herpesu simplex v anamnéze je zvyčajne prijateľné.

Nižšie hladiny draslíka

Darovať krv môžu darcovia so všeobecne dobrým klinickým stavom. Ak máte zníženú hladinu draslíka, je dôležité vedieť príčinu vzniku - či ide o znížený príjem, alebo o zvýšené reálne straty draslíka a stupeň hypokaliémie. O aktuálnej možnosti darovania krvi rozhoduje lekár transfuziologického pracoviska pred samotným odberom krvi.

Alergia na včelí jed a poštípanie osou

Alergia všeobecne nie je prekážkou v darcovstve, iba v prípade akútnych prejavov a liečby. Počas užívania alergénovej imunoterapii včelím a osím extraktom však darovať krv nemôžete.

Vyberanie znamienok
  • Po menších chirurgických zákrokoch (napr. vyberanie materských znamienok, malé úrazy) môže ísť darca na odber 1 týždeň po zhojení a vybratí stehov. Rozhodnutie je na lekárovi transfuziologického pracoviska.

 

Bežné operácie

Po väčších operačných zákrokoch je darca vyradený na 4 až 6 mesiacov z darovania. Ďalším predpokladom na zaradenie medzi darcov je negatívny test DNA/RNA, test na hepatitídu B, C a HIV. Platí to aj pre laparoskopiu, artroskopiu či operáciu žlčníka.

Problémy so zubami

Po menšom ošetrení u stomatológa darca môže darovať najskôr po 72 hodinách od zákroku (vŕtanie, výplň).

Po väčších stomatologických zákrokoch platí podobne ako pre operácie - krv možno darovať po 6 mesiacoch.

Depresia

Ak trpí darca depresiou, je liečený psychiatrom, má byť vylúčený z darovania.

Úzkostná porucha
Darovanie pri úzkosti je na zvážení lekára. Vo všeobecnosti nie je vhodné, ak sa darca necíti komfortne alebo je úzkostlivý. Jeho stav sa počas darovania môže zhoršiť, pripojiť sa môže aj  nevoľnosť.
Mám slabé žily

Napriek tomu, že sa darca na darovanie pripraví (vypije dostatok tekutín, má dosť spánku, dal si ľahké raňajky) a nemá dobré žily, bohužiaľ, musí byť vyradený z darovania. Vhodná žila je nevyhnutná na darovanie. Pri tomto druhu odberu sa používa ihla, ktorá je hrubšia ako ihla pri bežnom odbere krvi.

Histamínová intolerancia
Ak sa darca cíti dobre, drží diétu, nemá zdravotné ťažkosti a má dobrý krvný obraz (nie je napr. chudokrvný), môže ísť darovať krv.
Potravinové alergie
Ak sa darca cíti dobre, drží diétu, nemá zdravotné ťažkosti a má dobrý krvný obraz (nie je napr. chudokrvný), môže prísť darovať krv.
Uštipnutie kliešťom

Po uštípnutí kliešťom je potrebné počkať aspoň mesiac. Ak nemá darca problémy po mesiaci (začervenanie v mieste prisatia kliešťa, teploty, bolesť a pod.), môže prísť darovať krv. Ak mal problémy, mal by navštíviť infektológa.

Vek nad 60 rokov

Opakovaný darca, môže darovať krv do 65. rokov veku - ak je zdravý. Novodarca nemôže mať viac ako 60 rokov.

Samozrejme, konečný verdikt je na lekárovi transfúzneho pracoviska. V nevyhnutných prípadoch, napríklad ak potrebuje záujemca darovať krv pre blízkeho a lekár ho uzná za vhodného, môže ho pustiť k darovaniu aj po prekročení vekového limitu.

Dojčenie

Na Slovensku dojčiaca matka nemôže darovať krv. Hovorí o tom vyhláška 158/2015 Zz. Keď prestane dojčiť a má dobrý krvný obraz, po polročnej prestávke je darovanie možné.

Astma

Ak nemal darca aspoň dva roky astmatický záchvat a momentálne neberie lieky, môže darovať krv. Pred darovaním odporúčame konzultáciu na transfúznom pracovisku.

Infekčné ochorenie

Ak sa rozhodnete darovať krv po prekonaní infekčného ochorenia, záleží od viacerých faktorov. Jedným z nich je, či ešte užívate v súvislosti s týmto ochorením lieky, či ste sledovaný u infektológa a tiež od toho, či ste mali od jeho liečby ešte nejaké ťažkosti ako napríklad vracanie a hnačky. Ak ste na všetky otázky odpovedali "nie", krv môžete darovať.

Psoriáza

Darovať krv môžete v prípade, ak nie sú psoriatické ložiská rozsiahle a ak sú bez zápalu a mokvania. Vyšetrujúci lekár na transfúznej stanici vás vyšetrí a rozhodne, či môžete darovať krv.

Užívanie antibiotík

Po užívaní antibiotík môžete ísť darovať krv po 14 dňoch, ak v priebehu týchto 2 týždňov nemáte známky žiadneho ochorenia. 

Pírsing, prepichnutie uší

Prepichnutie uší alebo aj iných častí tela, teda aj piercing je prekážkouv darovaní krvi. Po takomto zákroku nemôžete darovať krv šesť mesiacov.

Nízky tlak

Ak máte dlhodobo nižší krvný tlak bez ďalších ťažkostí, ktoré ho zvyknú sprevádzať, môžete krv darovať po primeranej hydratácii. Pred odberom sa ľuďom s nižším tlakom odporúča vypiť aspoň pol litra tekutín. Ak váš nízky tlak sprevádzajú závrate, točenie hlavy, slabosti, odpadávanie napríklad pri dlhšom státí, mali by ste darovanie krvi zvážiť.


Celiakia

Ak máte pri celiakii dobré výsledky krvného obrazu a dodržiavate diétu, krv darovať môžete. 


Lieky na bolesť chrbtice

Počas užívania liekov nemôžete darovať krv. Keď ťažkosti pominú a nebudete potrebovať žiadnu liečbu minimálne 7 dní, krv darovať môžete.

Autotransfúzia

Ako funguje autotransfúzia?

Autotransfúziu čiže odber krvi pre vlastné použitie je ideálne pripraviť cca 2 týždne pred plánovanou operáciou. Avšak odber sa dá urobiť aj dva-tri dni pred zákrokom. Závisí od toho, o akú operáciu ide a aké má pacient hodnoty krvného obrazu. Počet odberov krvi pred transfúziou by mal určiť transfúzny lekár v spolupráci s lekárom, ktorý operáciu odporúča.

Hmotnosť, vek a odstup medzi odbermi

Ešte nemám 18 rokov
O dva dni budem mať 18 rokov. Môžem ísť darovať už dnes?

Podľa platnej legislatívy môžete krv darovať, až keď dosiahnete vek 18 rokov. Na prvý odber môžete prísť najskôr v deň svojich narodenín.

Prestávka medzi odbermi
Môžem darovať krv aj týždeň alebo dva pred uplynutím stanovenej lehoty medzi odbermi?

Podľa platných odporúčaní a predpisov môžu ženy darovať krv raz za 4 mesiace, maximálne však 3-krát do roka. Muži môžu darovať krv maximálne 4-krát do roka, teda každé 3 mesiace.

Odber však môže byť urobený aj po 2 mesiacoch u mužov a po 3 mesiacoch u žien. Podmienkou sú dobré výsledky predodberových krvných vyšetrení. Kľúčové je, aby darkyňa neprekročila 3 odbery a darca 4 odbery v roku. Tento limit určuje zákon, ktorý súčasne chráni zdravie darkýň a darcov.

Som po operácii

Vo všeobecnosti platí, že po operácii sa nemôže darovať krv minimálne 6 mesiacov. Dôvod operácie a jej rozsah však môžu tento interval predĺžiť.

Hmotnosť pod 50 kg
Prečo nemôžem darovať krv, keď mám menej ako 50 kg, hoci som zdravý/zdravá a mám viac ako 18 rokov?

Darca krvi musí vážiť minimálne 50 kg. Toto kritérium určuje vyhláška ministerstva zdravotníctva. Jej cieľom je, aby bola zachovaná bezpečnosť darcu aj kvalita krvného lieku.

Množstvo krvi, ktoré cirkuluje v tele, závisí od hmotnosti človeka. Krv tvorí cca 8 % hmotnosti. To znamená, že ľudia, ktorí menej vážia, majú aj menej krvi.

Strata 450 ml krvi z celkove nižšieho objemu môže ohroziť zdravie samotného darcu. Ostalo by mu málo krvi pre zdravé fungovanie organizmu.Darca nad 65 rokov?

Ľudia vo veku nad 65 rokov často užívajú lieky alebo majú ochorenia, pri ktorých sa nemôže darovať krv. Aj samotný odber krvi je pre organizmus seniora väčšia záťaž. Vyšší vek sa spája s častejším výskytom napríklad nádorových ochorení, ktoré sa nemusia pri odbere krvi odhaliť.

Odber kostnej drene, krvnej plazmy, cytaferéza

Darovanie krvi po darovaní kostnej drene

Po odbere kostnej drene sa krv môže darovať najskôr po troch mesiacoch, ideálny odstup je 4-6 mesiacov. Podmienkou je, aby mal darca všetky parametre krvného obrazu v norme.

Darovanie krvnej plazmy

Odber krvnej plazmy sa na Slovensku v súčasnosti nerobí. Robia se len tzv. cytaferézy. To znamená, že sa z plnej krvi odoberú trombocyty a ostatné zložky sa vrátia späť darcovi. Plazma sa získava spracovaním z bežného darcovského odberu plnej krvi.

Darovanie krvi po transfúzii
 Krv môžete darovať aj v prípade, že ste v minulosti sami krv dostali. Medzi transfúziou a darovaním krvi by však malo uplynúť aspoň 12 mesiacov.
Opakovaný odber kostnej drene?

Odber kostnej drene sa robí cielene pre konkrétneho pacienta, je to jednorazová záležitosť. Nedá sa to robiť pravidelne alebo viacnásobne. Podmienkou je tiež, aby sa našla zhoda darcu s pacientom, ktorý potrebuje transplantovať kostnú dreň alebo kmeňové bunky.

V tomto prípade sú vhodnejšími darcami muži. Ako darkyne sú vhodnejšie ženy, ktoré nemali žiadne tehotenstvo. Ženy po pôrode majú zmenenú imunitu, prípadne môžu byť v ich krvi prítomné protilátky, ktoré môžu sťažovať účinnosť transplantačnej liečby.

Doplnenie červených krviniek po darovaní krvi

Aby sa červené krvinky čo najskôr po odbere podopĺňali, treba mať dostatočné zásoby samotných krviniek aj ich stavebných prvkov. Podmienkou sú dostatočné zásoby železa, z vitamínov hlavne vitamín C a vitamíny skupiny B (najmä pyridoxin a kyselina listová).

Ideálne je, keď majú darcovia krvi pestrú a vyváženú stravu s vysokým obsahom vitamínov už niekoľko mesiacov pred samotným odberom. Vyplavovanie z kostnej drene sa začína prakticky hneď po odbere krvi.
Darovanie krvi a opakované ochorenia s užívaním liekov
Záleží na tom, o aké choroby a o aké lieky konkrétne ide. Ak sú to bežné prechladnutia, krv môžete darovať najskôr po dvojtýždňovom období bez príznakov akéhokoľvek ochorenia. Druhou podmienkou sú dobré výsledky predtransfúznych vyšetrení.
Bolí odber kostnej drene?

Odber kostnej drene z bedrovej kosti sa robí v celkovej anestézii. Darca môže po zákroku pociťovať kratší čas bolesti, miesto vpichu môže byť citlivé dlhodobejšie.

Zber periférnych kmeňových buniek sa podobá odberu krvi. Postup je rovnaký ako pri odbere krvných doštičiek na separátore.

Špeciálna rekonvalescencia ani PN nie je potrebná. Dôležitá je vyvážená strava s dostatkom látok potrebných pre krvotvorbu (železo, vitamíny skupiny B, vitamín C apod.)

Platí sa za HLA testy?

Ak sa vyšetrenie HLA realizuje u potenciálneho darcu kostnej drene, ktorý má byť zaradený do databázy darcov, za toto vyšetrenie sa neplatí. O možnosti odberu vzorky krvi na HLA vyšetrenie sa, prosím, informujte priamo na transfúznej stanici.

Darovanie krvi vs darovanie kostnej drene

Krv možno darovať hneď a aj do zásoby, kostná dreň sa odoberá cielene pre konkrétneho pacienta. Predchádza jej hľadanie zhody medzi pacientom, ktorý ju potrebuje, a darcom z databázy darcov kostnej drene.

Odber kostnej drene sa robí dvoma možnými spôsobmi:

  1. v celkovej anestézii sa robí odber z bedrovej kosti - priamo z kostnej drene sa darcovi odoberie cca 700ml krvi 

  2. po špeciálnej príprave - po injekčnom podaní rastového faktora sa robí odber na krvinkovom separátore (podobne ako pri darovaní krvných doštičiek), odber trvá cca 1/2 až 1 hodinu a odoberie sa väčšie množstvo krvi

Do databázy darcov krvnej drene sa môžu zaradiť ľudia od 18 do 45 rokov, najlepšie muži. Najprv sa u nich odoberie jedna skúmavka krvi (ako na bežný odber krvi na biochemické vyšetrenia), vyšetria sa HLA znaky a darca sa zaradí do databázy.

Kritériá na výber týchto darcov sú v podstate totožné s kritériami pre darcov krvi s výnimkou vekového ohraničenia.

Odber buniek kostnej drene sa robí, až keď sa nájde zhodný darca. Podstatná je zhoda v HLA znakoch, krvná skupina nemusí byť rovnaká.

Na Slovensku existuje Národný register darcov kostnej drene. Národné registre jednotlivých krajín sú prepojené. Medzinárodná sieť registrov umožňuje nájsť darcu krvotvorných buniek pre pacienta aj v zahraničí.

Darovanie krvi a darovanie krvnej plazmy

Pri darovaní krvi sa odoberá tzv. celá krv. To znamená, že sa odoberú červené aj biele krvinky, krvné doštičky a aj tekutá časť krvi - plazma. Odoberá sa z jedného vpichu na ruke, odber trvá max.10 minút.

Pri darovaní plazmy sa najprv odoberie celá krv. Následne sa v prístroji oddelia krvinky a tekutá zložka - plazma. Krvinky sa hneď vrátia darcovi, tekutá zložka — plazma ostáva vo vaku. Odber sa robí z jedného alebo z dvoch vpichov, teda z obidvoch rúk. Trvá to dlhšie, cca 30-50 minút.

Na Slovensku sa v súčasnosti nerobí odber plazmy, len odber trombocytov, t.j. krvných doštičiek.

Cytaferéza - odber určitej zložky krvi

Cytaferéza je separovaný zber určitej zložky krvi. Bežne sa robí odber krvných doštičiek — trombocytov.

Trombocyty sa musia podať pacientovi do 5 dní od odberu. Nedajú sa teda odoberať do zásoby. Na tento typ odberu preto darcov pozývajú jednotlivé pracoviská, kde sa tieto prípravky podávajú.

Cytaferetický odber trvá podstatne dlhšie ako bežný odber krvi. Je to cca 20 až 40 minút. Krv sa odoberá na etapy - malý objem krvi zo žily sa odoberie do prístroja, ktorý krv scentrifuguje, to znamená, že sa oddelia jednotlivé zložky krvi. Tombocyty ostávajú v prístroji a zvyšok - plazma a červené krvinky sa vracajú späť darcovi.

Trombocyty sa môžu podľa druhu prístroja odoberať z jedného vpichu alebo z dvoch. Cytaferetický odber sa môže robiť častejšie ako odber krvi, napríklad aj 1x za dva týždne.

Cytaferéza po odbere krvi

Na cytaferetický odber krvi môžete ísť už mesiac po darovaní krvi. Cytaferézy s odberom krvných doštičiek sa môžu uskutočniť 12-krát do roka. Odber sa môže opakovať už po 48 hodinách.

Výmena krvných doštičiek

Výmena krvných doštičiek sa ako liečebná metóda nevyužíva, pretože by to nemalo liečebný efekt.

Hodnoty krvi

Zvýšený počet bielych krviniek

Zvýšený počet bielych krviniek často signalizuje zápal alebo infekciu v tele. Môže ísť o predzvesť ochorenia, ktoré sa rozvinie spolu s horúčkami v najbližších dňoch.

Je však možné, že navonok sa žiadne ochorenie neprejaví a počet bielych krviniek sa spontánne sám upraví.

Ak sa u vás do 14 dní neprejaví akútne ochorenie, môžete ísť darovať krv.

Rovnaká lehota platí pre prípad, ak u vás zvýšený počet bielych krviniek predznamenáva ochorenie: 14 dní po  úplnom vyliečení bude možné, aby ste darovali krv.

Nízka hladina hemoglobínu

Zásoby železa sa zvyknú vyčerpať u žien, ktoré darujú krv pravidelne niekoľko rokov. Prejaví sa to na hladine hemoglobínu, ktorá niekedy klesne pod normu.

Veľmi dôležitá je v takomto prípade úprava stravy. Odporúča sa zvýšiť príjem potravín s vyšším obsahom železa, ktoré sa vie v organizme dobre vstrebať a využiť na krvotvorbu. Vhodné je najmä mäso (predovšetkým hovädzie), šošovica, vaječný žĺtok, melasa, mak, kokos, pšeno, cvikla, orechy, čučoriedky.

Na vytvorenie poriadnej červenej krvinky je potrebné mať aj dostatočný príjem vitamínov skupiny B a vitamínu C. Preto treba k spomínaným potravinám pridať aj strukoviny a čerstvú zeleninu. Tej by sme mali mať každý deň na tanieru aspoň 300 gramov.

Úprava hladiny hemoglobínu je záležitosť niekoľkých týždňov až mesiacov. 

Ak odhalí nízku hladinu hemoglobínu vyšetrení pred darovaním krvi, vyšetrujúci lekár na transfúznej stanici vie konkrétneho pacienta nasmerovať, či postačí na úpravu hodnôt v krvnom obraze úprava stravy alebo je potrebná medikamentózna liečba.

Hodnota hemoglobínu u žien by mala byt vyššia ako 125 g/l. (Táto hodnota však môže trochu kolísať v závislosti od laboratória / cca od 123-128g/l/.)

Po darovaní krvi je vhodné postrážiť si prísun železa, kyseliny listovej a vitamínu C v potravinách.Objemovo veľké červené krvinky

Objemová veľkosť krvinky závisí od viacerých faktorov. Pri nedostatku železa je krvinka menšia, pri nedostatku vitamínov B je naopak väčšia.

Výrazná zmena veľkosti krvinky môže svedčiť aj o prítomnosti závažného ochorenia, ako sú nádorové ochorenia, ochorenia kostnej drene, rôzne pľúcne ochorenia.

Veľkosť krvinky sa mení aj u fajčiarov, alkoholikov, pri užívaní toxických látok (zväčšuje sa).

Faktorov, ktoré ovplyvňujú veľkosť krvinky je veľmi veľa, danú hodnotu musí lekár vždy posudzovať v súvislostiach s ostatnými hodnotami parametrov v krvnom obraze a hodnotami ostatných laboratórnych a iných klinických vyšetrení.

Krv a darovanie

Krv pri odbere tečie pomaly

Rýchlosť odberu závisí v prvom rade od hydratácie darcu, najmä od toho, či vypil dosť tekutín. Závisí však aj od vpichu ihly či od veľkosti žily, ktorá sa ´napichne´. Odber môže byť pomalší, keď sa ihla opiera o cievu.


Darovanie krvi na meno
Každý pacient musí, samozrejme, dostať vždy krv svojej krvnej skupiny. Darovanie na meno konkrétneho pacienta je v prípade nezhody krvnej skupiny skôr formálne. Národná transfúzna služba sa však usiluje dodať všetku krv darovanú na meno do príslušnej krvnej banky nemocnice. Rezervácia na meno trvá 1 týždeň, ak o túto krv neprejaví krvná banka záujem, použije sa ako štandardne darovaná krv.

Darovanie na meno je aktom solidarity darcov s konkrétnym pacientom. K darcovstvu sa pri takýchto príležitostiach dostanú aj ľudia, ktorí by krv inak nedarovali. Motívom darovania často býva práve to, že niekto z rodiny alebo známych darcu už krv v rámci terapie dostal.

Trvanlivosť odobratej krvi

Krv sa môže skladovať 42 dní.

Odpadávanie pri darovaní

Prečo ľudia po darovaní odpadávajú?

Najčastejšie preto, lebo pri odbere krvi dôjde náhle k veľkému poklesu krvného tlaku. Aby ste sa vyhli "odpadnutiu", treba pred odberom poriadne doplniť tekutiny. Odporúča sa vypiť viac ako pol litra vody.

Výmena krvi u detí

Rovnaká krvná skupina rodičov

Ak majú rodičia rovnakú krvnú skupinu, nespôsobuje to ich dieťaťu žiadne zdravotné problémy.

Posadnutosť darovaním

Neviem sa dočkať najbližšieho odberu krvi? Prečo? Som tým posadnutá?

Skúsenosti transfuziológov takýto fenomén potvrdzujú, nepopisuje ho však žiadna vedecká štúdia. Mnohí darcovia krvi tvrdia, že sa po odbere cítia lepšie a ´ľahšie´. Popisujú napríklad, že ich menej bolieva hlava. Niektorí darcovia vraj dokonca intuitívne vedia, kedy uplynú 3, resp. 4 mesiace, po ktorých môžu ísť opäť na odber.


Po darovaní krvi som hyperaktívna. Na moju sestru to má presne opačný účinok. Prečo?

Je veľa darcov, ktorým darovanie krvi dodáva energiu. Všetko sa dá vysvetliť činnosťou nervového systému. V tele sa vyplaví viac adrenalínu a endorfínov. Sú typy ľudí, ktorých adrenalín povzbudí do činnosti. Podobne ako existujú typy ľudí, ktorí podávajú vyšší výkon pri nízkom tlaku vzduchu, pri zamračenom počasí alebo keď sú hladní.

Tlak krvi

Ako dlho po odbere pretrváva nízky tlak?

Väčšinou je pokles tlaku veľmi nízky a trvá veľmi krátko, možno pár minút. U citlivejších ľudí však môže byť pokles výraznejší a môže byť spojený aj s pocitom závrate. Výnimočne môže dôjsť až k odpadnutiu. Vtedy môže pokles tlaku na nižšiu hodnotu trvať aj pol hodinu. Nízkemu tlaku predchádzame dôsledným dopĺňaním tekutín pred odberom.

Nová krvná skupina

Môže ešte vzniknúť nová krvná skupina? Ak nie, prečo? A čo by sa muselo stať, aby vznikla?

Teoreticky môže. Už aj v súčasnosti existujú raritné krvné skupiny, ktoré v sebe nesú  zmutovanú časť génov. Vznik novej krvnej skupiny je otázkou stoviek rokov až tisícročí a prichádza  s veľkými prírodnými zmenami.


Vyradenie z darovania krvi

Znížený obsah bielych krviniek a železa

Príčin takéhoto nálezu môže byť veľmi veľa. Najčastejšie je to nedostatok vitamínov a železa v strave. Dochádza k nemu najmä u mladých žien s pravidelnými gynekologickými stratami. Dôležité je, aký závažný je pokles počtu krviniek a železa a ako dlho trvá. Krvný obraz treba opakovane kontrolovať, aby sa vylúčil ďalší pokles týchto hodnôt. Potrebné je zvážiť komplexné hematologické vyšetrenie.

Pri poslednom odbere krvi ma vyradili z darcovstva. Lekár mi robil nový test a tým zistil, že som v minulosti prekonala žltačku.

Áno, pred niekoľkými rokmi sa zaviedol nový test, ktorý vie zachytiť aj štádiá žltačky, ktoré predchádzajúce testy nedokázali.

Na vylúčenie aktívneho ochorenia, resp. na potvrdenie nosičstva vírusu žltačky sa robia tzv. konfirmačné testy. Keď sa potvrdí nosičstvo vírusu, krv sa už nesmie darovať. 

Kolegovia, ktorí už darovali krv po prekonaní žltačky: je dôležité rozlíšiť aký typ žltačky prekonali a aké mali výsledky konfirmačných vyšetrení.

Prečo je z darcovstva krvi vylúčený každý, kto sa zdržiaval viac ako pol roka vo Veľkej Británii medzi rokmi 1980 - 1996?

Ľudia, ktorí žili v daných rokoch vo Veľkej Británii, sú vylúčení z darovania krvi pre tzv. chorobu šialených kráv.

Ide o prenosné ochorenie mozgového tkaniva. V tom čase sa na území Veľkej Británie vyskytovalo a je teoreticky možné, že sa ním mohli ľudia nakaziť.

Je prenosné krvou a môže trvať niekoľko rokov, kým sa u nakazeného prejaví. Vylúčenie z darovania má čisto preventívny charakter, aby nedošlo k prenosu skrytej infekcie.

Ženy, tehotenstvo, dojčenie

Infekcia HPV
Pri infekcii ľudským papilovírusom krv nemôžete darovať. Darovanie krvi je možné až po úplnom vyliečení infekcie, čo musí potvrdiť ošetrujúci lekár. Do dotazníka darcu krvi je potrebné uviesť, že ste prekonali toto ochorenie.
Pôrod

Darovať krv môžete najskôr po uplynutí 9 mesiacov od pôrodu. Ideálne však je počkať, kým  uplynutie od pôrodu aspoň 1 rok. Dojčiace matky by však mali odber krvi odložiť až na obdobie po ukončení dojčenia.

Umelé prerušenie tehotenstva

Krv nemôžete darovať po dobu 6 mesiacov od výkonu.

Tehotenstvo

Pri darovaní krvi sa tehotenský hormón nevyšetruje. Ak je predpoklad, že môže byť žena tehotná, krv nie je vhodné darovať. Odporúča sa počkať na výsledok tehotenského testu.

Operácia krčka maternice
Darovanie krvi je možné najskôr 6 mesiacov po tejto operácii. Záleží aj na tom, o aký histologický nález išlo, či je potrebná nejaká ďalšia liečba a sledovanie a či išlo o onkologické ochorenie. To môže čas k ďalšiemu darovaniu krvi predĺžiť alebo ho do budúcnosti úplne vylúčiť.

Cestovanie

Doprial som si exotiku - Srí Lanka, kedy môžem darovať?

Po návrate z dovolenky na Srí Lanke musíte počkať minimálne mesiac. Ak počas doby štyroch týždňov po návrate sa neobjavia žiadne zdravotné ťažkosti, môžete ísť darovať krv.

Bol som v Nemecku, môžem ísť darovať hneď?

Po návrate z Nemecka je potrebné počkať minimálne štyri týždne. Ak sa nevyskytnú žiadne zdravotné ťažkosti v priebehu tohto obdobia, môžete darovať krv.

Ako dlho po návrate z Egypta nesmiem darovať krv?

Ak nemáte po uplynutí štyroch mesiacov od návratu z dovolenky v Egypte krv žiadne zdravotné problémy, môžete darovať krv.