Ako často darovať krvné doštičky?

Kým krv môžete darovať raz za tri či štyri mesiace, na separátor môžete ísť častejšie. Až dvanásťkrát do roka.

krvne_dosticky.jpg Vedeli ste, že krvné doštičky môžete darovať aj každých 14 dní, najviac však 12-krát do roka? Vo vzácnych prípadoch, ak máte spoločné znaky s pacientom, aj po uplynutí dvoch dní.

Takýto odber na prístroji sa vám ráta za dva odbery, preto vďaka separátoru nazbierate potrebné „metále“ za darovanie krvi oveľa rýchlejšie. „Je to tak preto, že darca býva niekedy i viac ako hodinu napojený často oboma rukami na prístroj a dostane počas odberu do svojej krvi aj protizrážanlivý roztok. Dvoma odbermi ho chceme odškodniť za trpezlivosť a ochotu,“ vysvetľuje lekárka NTS SR v bratislavskej nemocnici Ružinov, MUDr. Klára Sviteková.

Ak uvážime, že mladý darca od 20 rokov môže ročne získať okolo 20 odberov ( t.j. 10x2), potom za 6 rokov môže mať i 120 odberov. Je darovanie krvi toľkokrát do roka rizikom pre darcu? Odborníčka tvrdí, že nie. „Nie sú známe u nás ani v zahraničnej literatúre  žiadne negatívne vplyvy tohto darovania, všetko sa sleduje. Práve preto je na transfúziologickom oddelení lekár, aby posúdil zdravie darcu pred odberom i po ňom,“ dopĺňa.

Krvné doštičky nájdu svoje použitie najmä u onkologických pacientov. Čakajú na ne pacienti po transplantácii krvotvorných buniek, chemoterapii a podobne. Okrem pacientov s leukémiou sú to aj stavy po úrazoch, u rodičiek, po operáciách.

Kto je ten správny kandidát na doštičky?

Odber doštičiek môže absolvovať každý darca vo veku od 20 do 45 rokov (prihlásenie do registra), ktorý aspoň päťkrát dobre zniesol odber krvi, má dobré žily, je v blízkom okolí daného pracoviska, aby mohol prísť na zavolanie.

Pozor, ženy, darkyne doštičiek, môžu byť len po jednom tehotenstve.

Odbery vykonávajú  v pracovných dňoch a darcov volajú telefonicky. Musí ísť o fyzicky i psychicky vyzretého človeka, ktorý sa nezľakne prístroja.

Niečo pre svoje zdravie

Darovanie krvi a jej zložiek je zdraviu prospešné a nespôsobuje žiadne následky na zdravotnom stave, ak nerátame občasnú modrinu. V zahraničí sú rekordéri, ktorí už darovali  viac ako 700-krát a ešte stále v tom pokračujú.

„U nás boli tiež rekordéri, spomínam si na Miroslava Guryču, ktorý robil nábor darcov v Senci, podstúpil odber krvi a neskôr plazmy viac ako 300- krát,“ spomína lekárka K. Sviteková.


Ďakujeme za každú kvapku krvi

Copyright © Dôvera, 2010. Idea & Design ZRGZ|DGTL ZARAGUZA Digital
Dôvera Slovenský červený kríž