Rozpad červených krviniek

Jedy, toxíny, chemické látky, priveľa oxidu uhličitého. To všetko sú nebezpečenstvá pre ľudský organizmus, najmä pre krvný obeh. Povedzme si o tom viac.

Chemické látky a toxíny sa do tela môžu dostať napríklad vdýchnutím alebo požitím. Poleptanie slizníc nasleduje najmä po požití čistiacich prostriedkov, pracích tabliet, aviváže, odmasťovačov, dezinfekčných roztokov.

Takže pozor hlavne na deti. Odniesť by si to mohli ich dýchacie cesty a tráviaci trakt.

shutterstock_322587347.jpg Tieto látky ešte nespôsobujú závažné zmeny v samotnej krvi. Niektoré chemické toxíny sú však schopné dostať sa až do krvného obehu. Tam môžu zapríčiniť hemolýzu, teda rozpad krviniek.

Hovoríme napríklad o liekoch proti malárii, ale aj o penicilíne, olove, medi, chloramíne (prípravku na dezinfekciu vody), dusitanoch ( napr. v konzervačných soliach v potravinárstve).

Rozpad krviniek môže zapríčiniť aj dlhodobé vdychovanie výparov výfukových plynov, pohonných hmôt a riedidiel, výparov z farieb a lakov, prípravkov na ničenie hmyzu, postrekových pesticídov používaných v poľnohospodárstve.  

Pri nedokonalom spaľovaní vzniká napríklad v peciach a kotloch v domácnostiach oxid uhoľnatý. Tento bezfarebný plyn sa naviaže na hemoglobín a zablokuje možnosť naviazania kyslíka na červené krvinky a hrozí udusenie.


Ďakujeme za každú kvapku krvi

Copyright © Dôvera, 2010. Idea & Design ZRGZ|DGTL ZARAGUZA Digital
Dôvera Slovenský červený kríž