Čo koho do toho

Prečo sa v darcovskom dotazníku pýtajú na pobyt vo Veľkej Británii?
Otázka o pobyte vo Veľkej Británii v rokoch 1980-1996 je v dotazníku pre riziko priónovej nákazy, skôr známej ako choroby šialených kráv.

shutterstock_377796433.jpgPráve v týchto rokoch boli na Britských ostrovoch zadokumentované ochorenia a prijali sa príslušné epidemiologické opatrenia.

Prečo sa pýtajú na hormonálnu liečbu?

Pretože farmaceutické prípravky na hormonálnu liečbu sa pred rokom 1986 vyrábali aj z ľudských extraktov. Preto so sebou nesú  riziká prenosu nákaz, ktoré sa v tom čase ešte nediagnostikovali. V súčasnosti sú hormóny v prípravkoch umelo syntetizované.

Prečo chcú vedieť, či mám rizikové zamestnanie a aké mám koníčky?

Odpoveď na túto otázku by mala viesť vyšetrujúceho lekára alebo personál k tomu, aby  darcu  poučili, že darovanie krvi môže zvýšiť riziká súvisiace s vykonávaním zamestnania alebo koníčka. Napríklad šofér autobusu alebo žeriavnik by v žiadnom prípade nemali ísť po odbere krvi do práce.

Operácia mozgu a miechy a spongioformné encephalopatie

Tieto veci spolu viac-menej súvisia. Creutzfeldt-Jakobova choroba a spongioformné encefalopatie patria medzi takzvané priónové choroby. Pôvodca ochorenia pri nich napadá nervové aj lymfatické tkanivo. Existuje teda riziko nákazy pri operačných výkonoch a riziká prenosu krvnými prípravkami.

Z týchto dôvodov nemôžu darovať krv darcovia po operáciách mozgu a miechy. Keďže existujú aj formy familiárneho výskytu ochorenia, nemôžu krv darovať ani príbuzní pacienta, ktorý takéto ochorenie mal.

Veľmi dôležité je zodpovedať v dotazníku všetky otázky pravdivo.

Dôvodom nie je len zodpovednosť, ktorú so sebou darcovstvo krvi nesie, ale aj trestná zodpovednosť v prípade nepravdivých odpovedí.  Ak si darca nepamätá, nevie správne odpovedať alebo sa v jeho zdravotnom stave vyskytla nejaká udalosť, ktorá v dotazníku uvedená nie je, má k dispozícii transfúzneho lekára, s ktorým môže všetky nejasnosti a pochybnosti prediskutovať.


Ďakujeme za každú kvapku krvi

Copyright © Dôvera, 2010. Idea & Design ZRGZ|DGTL ZARAGUZA Digital
Dôvera Slovenský červený kríž