Keď vám zavolajú z transfúzky, nečakajte.

Každá krvná banka si starostlivo sleduje svoje zásoby krvi a vždy počíta s tým, že prídu nečakané situácie, kedy bude spotreba krvi nadpriemerná.

shutterstock_374550979.jpgV prípadoch vyššej potreby krvných prípravkov odberné miesta veľmi často využívajú možnosť pozývania darcov krvi. Vtedy oslovujú konkrétnych pravidelných darcovia potrebnej krvnej skupiny priamo. Prípadne organizujú kampane odberov krvi, oslovujú darcov z miestnych spolkov Slovenského Červeného kríža v obciach, blízke školy alebo konkrétne firmy a pracoviská.

Organizujú aj mimoriadne odbery na transfúznych staniciach v nemocniciach. Darcov pozývajú aj v dňoch, keď sa odbery inak nerobia.

Ak sa stane, že spotreba krvi je v určitom zdravotníckom zariadení enormne vysoká a krvný sklad vyčerpá svoje zásoby, potrebnú krv zabezpečí z iných pracovísk Národnej transfúznej služby alebo z transfúznych staníc. Tak, aby pacienti vždy dostali to, čo potrebujú.

Systém výmeny krvných prípravkov so zahraničím sa na Slovensku takmer nevykonáva.
Iná situácia je pri darovaní kostnej drene a potrebe podávania štepov z kostnej drene pri liečebných transplantáciách. Funguje medzinárodný register a darcov hľadajú aj v iných krajinách. Naši darcovia tak môžu darovať kostnú dreň pacientovi zo zahraničia a naopak, pacient na Slovensku môže dostať transplantát z kostnej drene zo zahraničia.


Ďakujeme za každú kvapku krvi

Copyright © Dôvera, 2010. Idea & Design ZRGZ|DGTL ZARAGUZA Digital
Dôvera Slovenský červený kríž