Darovanie krvi a voľno v práci

Musím si vziať dovolenku, keď plánujem ísť darovať krv? Poradíme vám.

Podmienky na darovanie krvi upravuje Zákonník práce. Darovanie krvi a aferéza (odber niektorej zložky krvi) sa považujú za „iný úkon vo všeobecnom záujme“. Ak ich podstúpite, zákon vám priznáva nárok na pracovné voľno na nevyhnutný čas s náhradou mzdy.

Deň voľna

Čo presne to znamená? Ak sa zamestnanec krvi rozhodne pre darovanie krvi, šéf by ho mal uvoľniť z práce. Súčasne by mal dostať mzdu v sume priemerného zárobku.

Zákon hovorí o nároku na voľno na „nevyhnutne potrebný čas“. Aký dlhý čas to je, presne nestanovuje. Hovorí len o čase potrebnom na cestu na odberové miesto a späť a čase na zotavenie po odbere.

V mnohých firmách sa počíta s jedným pracovným dňom. Nemusí to však byť pravidlo, preto je najlepšie overiť si zvyklosti, ktoré platia u vášho zamestnávateľa.


Dohodnite sa

Ak sa chystáte darovať krv v pracovnom čase, korektné je dopredu svoj zámer oznámiť nadriadenému. Môže nastať výnimočná situácia, že krv náhle potrebuje niekto z vašich blízkych a pre odber sa rozhodnete zo dňa na deň.  V takom prípade treba svoj plán oznámiť „bez zbytočného odkladu“.
Na transfúznej stanici si nezabudnite vypýtať potvrdenie o darovaní krvi, aby ste vedeli zamestnávateľovi doložiť dôvod neprítomnosti v práci.

Čo ak mi krv nevezmú?

Môže sa stať, že napriek dobrému úmyslu sa krv odobrať nepodarí. Aj v takom prípade má darca nárok na pracovné voľno na nevyhnutný čas.