Záujem o darovanie krvi stále vysoký

Keď pred takmer dvomi mesiacmi vypukol vojenský konflikt na Ukrajine, darcovia krvi ani na okamih nezaváhali. Mnohí z vás zareagovali na našu výzvu z konca februára. Aj vďaka vám majú slovenské nemocnice dostatočné zásoby krvi. Ďakujeme! 


Ochotných darcov bolo na prelome februára a marca toľko, že mnohí museli niekoľko dní počkať, kým sa dostanú na odber. „V súčasnosti je situácia s darcami krvi stabilná, darcov krvi objednávame na cca 2 týždne dopredu," informovala Martina Frigová, hovorkyňa Národnej transfúznej služby (NTS) SR.

NTS upozorňuje, že krv odobratá od darcov na Slovensku sa spracúva a dodáva len do zdravotníckych zariadení na Slovensku. „Odobratá krv sa nevyváža na Ukrajinu, ani do iných krajín," vysvetľuje hovorkyňa NTS.

Aby sa krv neminula

Národná transfúzna služba SR koordinuje odbery podľa aktuálnych potrieb zdravotníckych zariadení a podľa stavu zásob krvných prípravkov. Pri organizácii odberov zohľadňuje najmä dva faktory.

Prvým je fakt, že aj krv má svoju „dobu spotreby". Životnosť červených krviniek je obmedzená, v chladničke vydržia najviac 42 dní. „Ak by sme teraz odobrali krv od všetkých aktuálnych záujemcov o darovanie, mohlo by sa stať, že by sa akumulované zásoby krvných prípravkov nestihli minúť," vysvetľuje Martina Frigová.

Je tu však aj druhý dôležitý dôvod, pre ktorý je potrebné dôsledné plánovanie odberov. Každý z našich darcov dobre vie, že muži môžu krv darovať najskôr po uplynutí 10 týždňov, ženy si musia na ďalší odber počkať 12 týždňov. Pri nedostatočnej koordinácii by sa mohlo stať, že sa darcovia krvi v určitom momente „minú". „Počty darcov krvi schopných ihneď darovať krv by boli jednoducho limitované," spresnila hovorkyňa NTS.

Mobilné odbery

Dobrá správa je, že po dvoch rokoch NTS opäť organizuje mobilné odbery krvi. Informácie o nich zverejňuje na svojej webovej stránke vždy na aktuálny mesiac.

Veľké spoločnosti, ktoré dokážu zorganizovať aspoň 40 ochotných darcov krvi, môžu zorganizovať aj vlastné mobilné odbery, a to v spolupráci s NTS SR alebo so Slovenským Červeným krížom. Viac informácií získate na adresách [email protected] alebo [email protected].