Krvnú plazmu možno darovať už aj na Slovensku

Komplikované pôrody, popáleniny či liečba pacientov po chemoterapii. Aj v takýchto prípadoch pomáhajú lieky z krvnej plazmy. Tá sa dá získať pri klasickom odbere krvi, efektívnejšia je však plazmaferéza, ktorú už môžete absolvovať aj na Slovensku.

Kým z jedného odberu celej krvi sa dá získať približne 260 ml plazmy, pri plazmaferéze je to takmer trojnásobok – až 650 ml plazmy.

Pre liečbu má táto metóda odberu veľký význam. Jeden pacient s imunodeficienciou potrebuje na svoju liečbu plazmu až od 130 pacientov. Na lieky z krvnej plazmy je u nás odkázaných až 3.000 pacientov.

Dobrá správa pre darcov, ktorým nie je ľahostajný osud iných ľudí, je, že plazmaferézu môžu absolvovať dokonca častejšie ako klasický odber krvi a dá sa už absolvovať aj na Slovensku.

V priebehu roka môže jeden záujemca darovať až desať litrov plazmy.

To znamená, že na odber môže ísť približne 17-krát za rok. To je u mužov štvornásobne viac ako pri darovaní krvi. Odbery plazmy sú v porovnaní s darcovstvom krvi šetrnejšie a telo si všetky zložky dokáže nahradiť do 48 hodín od odberov.

Krvnú plazmu možno darovať v odberných centrách Národnej transfúznej služby. Plazmaferézu už možno absolvovať aj v troch nemocniciach siete Svet zdravia – v Galante, Michalovciach a v Dunajskej Strede. Objednávanie je dostupné na stránkach www.darujemplazmu.sk a www.darujemkrv.sk alebo telefonicky na čísle 031/5571 256.

Kto môže darovať krvnú plazmu?

 •  zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov
 • človek nad 50 kg a max. do 130 kg
 •  darca musí mať za sebou aspoň jeden odber krvi
 • musí byť zdravotne spôsobilý


Darovanie krvi vs. darovanie plazmy

Pri jednom odbere daruje sa darcovi odoberie 600 ml plazmy a odber trvá zhruba 45 minút. Darca celej krvi si naproti tomu posedí v kresle len asi štvrť hodinku a daruje 450 ml krvi. Rozdiel spočíva aj v tom, že pri darovaní plazmy preteká krv darcu zo žily do centrifúgy, kde sa oddelí plazma do ostatných zložeik krvi. Tie sa potom vracajú do tela darcu – tou istou sterilnou ihlou. Odber je riadený počítačom a je veľmi šetrný.


Čo je to krvná plazma

 • je to číra žltkastá tekutina
 • tvorí 55 percent ľudskej krvi
 • je zložená z vody, minerálnych solí a proteínov
 • je nenahraditeľná v chirurgii, pohotovostnej medicíne, pri transplantáciách orgánov aj pri liečbe mnohých chronických ochorení
 • pri darovaní treba mať za sebou aspoň jeden odber celej krvi
 • odber má z hľadiska získavania plakiet rovnakú váhu
 • pri 1 odbere sa odoberie 600 ml krvnej plazmy
 • odber trvá 45 minút
 • zvyšok krvi sa vracia do tela darcu

·