Mám ďalšie otázky

Ako a kde sa môžem prihlásiť na darovanie krvi v Poprade?

Priamo v Poprade je odberové centrum Národnej transfúznej služby. Podmienkou je vek 18 až 60 rokov a dobrý zdravotný stav. V priebehu posledných šiestich mesiacov nesmiete mať realizovaný operačný výkon, fibroskopické vyšetrenie žalúdka alebo čreva, musíte sa cítiť úplne zdravý. Deň pred odberom a v deň odberu sa odporúča piť veľa tekutín, byť oddýchnutý a vyspatý. Pred odberom sa dajte ľahké raňajky - suché pečivo, keks, čaj...

Môžem pred odberom konzumovať kiwi?

Kiwi pred odberom môže darca v pohode konzumovať — ak na toto ovocie nie je alergický.

AUTOTRANSFÚZIA

Ako funguje autotransfúzia?

Autotransfúziu, teda odber krvi pre vlastnú potrebu, je ideálne pripraviť cca 2 týždne pred plánovanou operáciou. Avšak odber sa dá urobiť aj dva-tri dni pred operáciou. Záleží na tom, o akú operáciu ide a aké hodnoty krvného obrazu má pacient. Počet odberov krvi pred transfúziou by mal určiť transfúzny lekár v spolupráci s lekárom, ktorý operáciu odporúča.

HMOTNOSŤ A VEK

Vážim menej ako 50 kg, mám však 18 rokov a som zdravá. Môžem darovať krv?

Záujemcom, ktorí majú menej ako 50 kg, sa odber nerobí. Keby takýto jedinec prišiel o 450 ml krvi, bol by sám ohrozený: ostalo by mu málo krvi na normálne fungovanie celého organizmu.

Hmotnostné kritérium 50 kg pre darcov krvi určuje vyhláška ministerstva zdravotníctva. Okrem bezpečnosti pre samotného darcu ide aj o to, aby bol krvný výrobok kvalitný.

Prečo musí mať darca nad 50 kg? Veď človek s nižšou váhou má rovnaký objem krvi ako ten, ktorý váži viac.

Množstvo krvi, ktoré cirkuluje v tele, je závislé od hmotnosti človeka. Predstavuje cca 8 % hmotnosti. To znamená, že ľudia s nižšou hmotnosťou majú aj menej krvi. Prečo práve 50 kg? Pretože strata necelého pol litra krvi (450 ml) z celkove nižšieho objemu krvi už nie je bezpečná pre samotného darcu.


Prečo nemôžu darovať krv ľudia starší ako 65 rokov? Majú horšiu kvalitu krvi? Ublížilo by im darovanie vo vyššom veku?

Ľudia nad 65 rokov často užívajú lieky alebo majú ochorenia, pri ktorých sa nemôže darovať krv. Navyše samotný odber krvi predstavuje pre ich organizmus väčšiu záťaž. Vyšší vek je spojený napríklad s vyšším výskytom nádorových ochorení, ktoré sa v čase odberu krvi nemusia odhaliť.

ODSTUP MEDZI ODBERMI

Môžem darovať krv aj týždeň alebo dva pred uplynutím trojmesačnej lehoty?

Môžete. Podmienkou je mať dobré výsledky predodberových krvných vyšetrení.

Ako je to s odstupmi medzi odbermi? V Liptovskom Mikuláši to striktne dodržiavajú, v Martine ma zoberú aj po dvoch mesiacoch.

Podľa platných doporučení a predpisov môže muž darovať krv maximálne 4-krát do roka, teda každé 3 mesiace v pravidelných intervaloch. Odber môže byť urobený aj po 2 mesiacoch v prípade, ak má darca dobré krvné výsledky. Nesmie sa však prekročiť stanovený počet odberov v priebehu roka.

Je pravda, že krv môžem darovať až rok po operácii?

Všeobecne platí, že po operácii sa nemôže darovať krv minimálne 6 mesiacov. Dôležitým faktorom je však aj dôvod operácie a jej rozsah. V závislosti od týchto faktorov sa môže tento interval aj predĺžiť.

Ak som bol naposledy darovať krv 4. februára, môžem ísť opäť na odber 2. mája? Alebo sa to berie striktne a odstup musí byť aspoň tri mesiace?

Áno, môžete ísť darovať krv už na začiatku mája. Podmienkou však je dobrý krvný obraz. Treba tiež pamätať na to, že počet odberov v jednom kalendárnom roku nesmie byť vyšší ako 4. To znamená, že nasledujúce intervaly medzi odbermi už budú musieť byť dlhšie.

Prečo môže žena darovať krv iba raz za štyri mesiace, i keď má dostatok hemoglobínu a je zdravá?

Žena môže ísť darovať aj po 3 mesiacoch, ak má dobré výsledky krvného obrazu. Do roka však max. 3-krát. Vyplýva to zo zákona a je to ochrana darkyne krvi, aby nebolo ohrozené jej zdravie.

CYTAFERÉZA

Ako prebieha cytaferéza?

Cytaferéza je vlastne separovaný zber určitej zložky krvi. Bežne sa robí odber krvných doštičiek - trombocytov.

Darca je na takýto typ odberu pozývaný, podľa požiadaviek jednotlivých pracovísk, kde sa tieto prípravky podávajú. Je to preto, lebo trombocyty sa nemôžu dlho skladovať, musia sa podať pacientovi do 5 dní od odberu. Nedajú sa teda odoberať do "zásoby".

Cytaferetický odber trvá podstatne dlhšie ako bežný odber pri darovaní krvi, cca 20-40 min. Princíp odberu spočíva v tom, že krv sa odoberá na etapy - malý objem krvi zo žily sa odoberie do prístroja, ktorý krv scentrifuguje, t.j. oddelia sa jednotlivé zložky krvi, trombocyty ostávajú v prístroji a zvyšok - plazma a červené krvinky sa vracajú späť darcovi.

Odber môže byť, v závislosti od prístroja, z jedného vpichu, alebo z dvoch, t.j. napichnuté sú obidve ruky. Cytaferetický odber sa môže robiť častejšie, aj 1x za dva týždne.

Bol som dnes na odbere krvi, kedy najbližšie môžem ísť na cytaferézu? Čo je potrebnejšie, darovanie celej krvi alebo len jej zložiek?

Určite sú vítaní darcovia zložiek krvi, ktorí sú ochotní prísť na požiadanie transfúznej stanice. Na cytaferetický odber krvi môžete ísť mesiac po darovaní krvi. Cytaferézy s odberom krvných doštičiek s môžu uskutočniť 12x do roka, odber sa môže opakovať po 48 hod.

VÝMENA KRVNÝCH DOŠTIČIEK

Chcela by som podstúpiť výmenu krvných doštičiek. Je to vôbec možné?

Výmena krvných doštičiek sa ako liečebná metóda nevyužíva, pretože by to nemalo liečebný efekt.

ODBER KOSTNEJ DRENE, KRVNEJ PLAZMY

Bolí darcu odber kostnej drene? Ako sa cíti darca po odbere, potrebuje nejaký čas na zotavenie? Je nutná diéta?

Ak sa robí odber drene z bedrovej kosti, tak sa to robí v celkovej anestézii. Určite to trochu bolí nejakú krátku dobu, miesto vpichu môže byť dlhodobejšie citlivé. Ak sa robí zber periférnych kmeňových buniek, tak to sa podobá odberu krvi, resp. takmer úplne zhoduje s odberom krvných doštičiek na separátore. Špeciálna rekonvalescencia , ani PN nie je potrebná, dôležitá je celková strava, dostatok látok potrebných pre krvotvorbu. (železo, B vitamíny, C vitamín...)

Chodím darovať krvi. Chcela by som si dať spraviť HLA testy. Budem za ne platiť? Som v prípade, kedy by niekto daroval dreň, automaticky zaradená do zoznamu aj s HLA výsledkami?

Ak sa vyšetrenie HLA realizuje u potenciálneho darcu kostnej drene a za účelom zaradenia do databázy darcov, tak sa za toto vyšetrenie neplatí. Vhodné je sa o možnosti odberu vzorky krvi na HLA vyšetrenie informovať priamo na transfúznej stanici.

Aký je rozdiel medzi darovaním krvi a kostnej drene?

Zásadný rozdiel je, že pri darovaní krvi, krv daruješ hneď, ale kostnú dreň nie, tá sa odoberá až vtedy keď sa nájde zhoda medzi pacientom, ktorý túto dreň potrebuje a darcom, ktorý je v databáze darcov kostnej drene.

Odber kostnej drene sa robí dvoma možnými spôsobmi:

  1. v celkovej anestézii sa robí odber z bedrovej kosti, kedy sa odoberie cca 700ml krvi priamo z kostnej drene.
  2. po špeciálnej príprave, t.j. po injekčnom podaní rastového faktora sa robí odber na krvinkovom separátore, podobne ako keď sa darujú krvne doštičky. Tento odber je v porovnaní z obyčajným odberom časovo náročnejší (trvá cca 1/2 až 1 hod), a odoberie sa väčšie množstvo krvi.

Do databázy darcov krvi sa môžu zaradiť ľudia od 18-45 rokov, najlepšie muži. Najprv sa u nich odoberie jedna skúmavka krvi (ako na bežný odber krvi na biochemické vyšetrenia), vyšetria sa HLA znaky a darca sa zaradí do databázy.

Kritériá na výber týchto darcov sú v podstate totožné s kritériami pre darcov krvi ( až na ten vek, bežné darovanie krvi môže byť do 60 rokov).

Samotný odber buniek kostnej drene sa robí až keď sa nájde zhodný darca k pacientovi, pričom dôležitá je zhoda v HLA znakoch, krvná skupina tu vôbec nemusí byť rovnaká.

Na Slovensku existuje databáza darcov kostnej drene, ktorá je však veľmi maličká, záujem by zo strany darcov aj bol, horšie je to s tým že nie sú peniaze na prevedenie potrebných vyšetrení, kde údajne cena týchto vyšetrení sa pohybuje okolo 330 eur.

Aký je rozdiel medzi darovaním krvi a krvnej plazmy?

Pri darovaní krvi sa odoberá tzv. celá krv, to znamená, že sa odoberú červené aj biele krvinky, krvné doštičky a aj tekutá časť krvi - plazma. Odoberá sa z jedného vpichu na ruke, odber trvá max.10 minút.

Darovanie plazmy znamená, že sa odoberie celá krv, následne sa v prístroji oddelia krvinky, ktoré sa vrátia hneď darcovi, a tekutá zložka, plazma, ostáva vo vaku. Odber sa robí z jedného vpichu alebo z dvoch, teda z obidvoch rúk. Trvá to dlhšie, cca 30-50 minút.

V súčasnosti sa u nás nerobí odber plazmy, ale odber trombocytov, t.j. krvných doštičiek.

Môžem darovať krv, keď mi bola raz darovaná?

Áno, môžete darovať krv, ak ste krv dostali viac ako pred 12 mesiacmi.

Ako často môžem ísť na odber kostnej drene? Je to rozdielne medzi mužmi a ženami?

Darovať kostnú dreň - ak sa nájde zhoda s pacientom, ktorý potrebuje transplantovať kostnú dreň, alebo kmeňové bunky, tak sa odoberie kostná dreň od darcu, väčšinou jedenkrát.

Čiže odber je cielene pre konkrétneho pacienta, jednorazová záležitosť. Nedá sa to robiť pravidelne, nejako "do zásoby"...

Darcovia- určite sú lepší muži a ženy tie, ktoré ešte nemali žiadne tehotenstvo. Ženy po pôrode majú trochu pomenenú imunitu, prítomné rôzne protilátky, ktoré môžu sťažovať účinnosť transplantačnej liečby.

Ako rýchlejšie doplním červené krvinky do obehu po darovaní drene?

Aby sa červené krvinky čo najskôr po odbere podopĺňali, treba mať dostatočné zásoby samotných krviniek ako aj ich stavebných prvkov. Teda, treba mať dostatočné zásoby železa, z vitamínov hlavne C vitamín a B vitamíny (hlavne pyridoxín a kyselinu listovú).

Ideálne pre darcov krvi je, aby mali pestrú a vyváženú stravu s vysokým obsahom vitamínov už niekoľko mesiacov pred odberom. Vyplavovanie z kostnej drene začína prakticky hneď po odbere krvi.

Čo ak chcem darovať, ale som často chorá a často na liekoch? Dá sa to vôbec?

Dôležité je o aké choroby a aké lieky konkrétne ide. Ak sú to bežné prechladnutia, tak krv môžete darovať po min. dvojtýždňovom období bez príznakov akéhokoľvek ochorenia a ak budete mať dobré výsledky predtransfúznych vyšetrení.

HODNOTY KRVI

Naposledy pri darovaní krvi mi povedali, že moje červené krvinky sú objemovo veľké, ale ich počet je v poriadku. Čo to znamená?

Objemová veľkosť krvinky závisí od viacerých faktorov - mení sa pri nedostatku niektorých živín (pri nedostatku železa je krvinka menšia, pri nedostatku vitamínov B je naopak väčšia).

Výrazná zmena veľkosti krvinky môže svedčiť aj o prítomnosti závažného ochorenia - ako sú nádorové ochorenia, ochorenia kostnej drene, rôzne pľúcne ochorenia.

Veľkosť krvinky sa mení aj u fajčiarov, alkoholikov, pri užívaní toxických látok(zväčšuje sa).

Faktorov, ktoré ovplyvňujú veľkosť krvinky je veľmi veľa, danú hodnotu musí lekár vždy posudzovať v súvislostiach s ostatnými hodnotami parametrov v krvnom obraze a hodnotami ostatných laboratórnych a iných klinických vyšetrení.

Moje hodnoty krvi sú:  FE 7,4, FERRITÍN 5. Môžem darovať alebo je to málo na darovanie krvi?

Na darovanie krvi je to určite málo, treba upraviť stravovanie, okrem mäsa, resp. potravín s vyšším obsahom železa treba aj vitamíny C a B, veľa ovocia a zeleniny, resp. Fe v tabletkách - po porade s lekárom.

Akú hodnotu hemoglobínu musím mať, aby som mohla darovať krv?

Hodnota hemoglobínu u žien by mala byt vyššia ako 125 g/l. Táto hodnota však môže trochu kolísať v závislosti od laboratória / cca od 123-128g/l/ Po darovaní krvi sa treba veľmi vyvážene stravovať a konzumovať viac potravín s vyšším obsahom železa, kyseliny listovej a vitamínu C.

TRVANLIVOSŤ KRVI

Aká je trvanlivosť odobratej krvi?

Krv sa môže skladovať 42 dní.

ODPADÁVANIE PRI DAROVANÍ

Prečo ľudia po darovaní odpadávajú?

Najčastejšie preto, lebo dôjde náhle k veľkému poklesu krvného tlaku. Aby ľudia neodpadávali treba sa pred odberom krvi veľa napiť - viac ako pol litra tekutín.

VÝMENA KRVI U DETÍ

Kedy sa bábätku po darovaní musí vymieňať krv?

Spravidla vtedy, keď má vysoký bilirubín, ktorý sa v tele bábätka tvorí rozpadom červených krviniek z rôznych príčin, napríklad sa do jeho tela dostali protilátky proti bábätkovským červeným krvinkám z tela jeho matky.

POSADNUTOSŤ DAROVANÍM

Neviem sa dočkať najbližšieho odberu krvi? Prečo? Som tým posadnutá?

Posadnutosť darovaním....áno je nejaký takýto fenomén, ľudia vravia, že sa skutočne cítia lepšie po odbere, akosi ľahšie, menej bolieva hlava, ale nejaké vedecky relevantné vysvetlenie pre tento fenomén zatiaľ nie je. Niektorí mi vraveli, že presne cítia, keď prejde doba tých troch mesiacov, že musia ísť na odber, po ktorom sa cítia lepšie.

Po darovaní krvi sa vždy cítim výborne. Mám veľa energie, som hyperaktívna. Na moju sestru to má presne opačný účinok. Prečo?

Je veľa darcov, ktorým darovanie dodáva energiu. Všetko sa dá vysvetliť činnosťou nervového systému. V tele sa vyplaví viac adrenalínu a endorfínov. Sú typy ľudí, ktorých adrenalín povzbudí do činnosti, podobne ako sú typy ľudí, ktorí podávajú vyšší výkon pri nízkom tlaku vzduchu, pri zamračenom počasí alebo keď sú hladní.

TLAK KRVI

Ako dlho po odbere pretrváva nízky tlak?

Väčšinou je pokles tlaku veľmi nízky a trvá veľmi krátko, nejakých pár minút. U citlivejších ľudí však môže byť pokles výraznejší a môže byť spojený aj s pocitom závrate, poprípade môže dôjsť až k odpadnutiu, vtedy je aj tlak krvi dlhšiu dobu (niekedy aj pol hodiny) výrazne nižší. Predchádzame tomu dôsledným pitím tekutín pred odberom.

NOVÁ KRVNÁ SKUPINA

Môže ešte vzniknúť nová krvná skupina? Ak nie, prečo? A čo by sa muselo stať, aby vznikla?

Teoreticky môže. Už aj v súčasnosti existujú raritné krvné skupiny, ktoré v sebe nesú nejakú zmutovanú časť génov, keď bude takýchto ľudí viac, a budú mať viac a viac detí....tak sa to rozšíri. Ale je to určite otázka stoviek rokov až tisícročí. Ku vzniku niečoho nového, ako aj krvnej skupiny, môžu pomôcť aj nejaké prírodné zmeny, ale museli by byť veľmi veľké.

VYRADENIE Z DAROVANIA KRVI

Prečo je z darcovstva krvi vylúčený každý, kto sa zdržiaval viac ako pol roka vo Veľkej Británii medzi rokmi 1980 - 1996?

Ľudia, ktorí žili v daných rokoch vo Veľkej Británii, sú vylúčení z darovania krvi pre tzv. chorobu šialených kráv.

Ide o prenosné ochorenie mozgového tkaniva. V tom čase sa na území Británie vyskytovalo a je teoreticky možné, že sa ním mohli ľudia nakaziť.

Je prenosné krvou a môže trvať niekoľko rokov, kým sa u nakazeného prejaví. Vylúčenie z darovania má čisto preventívny charakter, aby nedošlo k prenosu skrytej infekcie.

Pri poslednom odbere krvi ma vyradili z darcovstva. Lekár mi robil nový test a tým zistil, že som v minulosti prekonala žltačku. Moji dvaja kolegovia, ktorí ju prekonali len nedávno, darovať krv môžu. Prečo ja nie?

Áno, pred niekoľkými rokmi sa zaviedol nový test, ktorý vie zachytiť aj štádiá žltačky, ktoré predchádzajúce testy nedokázali.

Na vylúčenie aktívneho ochorenia, resp. na potvrdenie nosičstva vírusu žltačky sa robia tzv. konfirmačné testy. Keď sa potvrdí nosičstvo vírusu, krv sa už nesmie darovať. 

Kolegovia, ktorí už darovali krv po prekonaní žltačky: je dôležité rozlíšiť aký typ žltačky prekonali a aké mali výsledky konfirmačných vyšetrení.

SPÔSOBUJE DAROVANIE KRVI LEUKÉMIU?

Je pravda, že časté darovanie môže spôsobiť leukémiu?

Nie, takáto informácia je mylná. Vznik leukémie nesúvisí s častým darovaním krvi.