Čo spraviť pre dobrý tlak krvi

Kto by nechcel byť ideálny? Ideálny darca krvi? Predstavujme si ho ako zdravého človeka (ani nevie, ako sa volá jeho obvodný lekár), s pevnou vôľou (chodí na odbery pravidelne a  má ich zaznačené na tri roky dopredu), neužívajúceho žiadne lieky, železo by mohol dodávať zliatinárskej fabrike a tlak, ľudia, tlak má 120 na 80. 

tlakomer.jpg Blížite sa k tomuto ideálu? Určite je vás takých veľa. Nech vám v tomto stave zdravie vydrží čo najdlhšie. Ale čo s darcami, ktorí sem tam nejakú tabletku užijú, čas od času sú aj chorí a ani ten tlak nemajú ideálny?

Nemám ideálny tlak, čo s tým?

Nízky tlak nie je pri darovaní prekážkou. Ak nemáte iné zdravotné problémy, lekári ho pri darovaní krvi  akceptujú. Nízky tlak mávajú prevažne ženy darkyne. Pozor však na závraty či bolesti hlavy! V kombinácii s nízkym tlakom vás už lekári darovať krv nenechajú.

Nízky tlak neprekáža, ak je naň  telo zvyknuté. Opatrný buďte hlavne pri prvom darovaní krvi. Aby ste si nenarobili hanbu medzi mnohonásobnými darcami krvi a nezviezli sa na dlážku hneď po odbere ako vrece zemiakov :-), pred odberom vypite aspoň pol litra až liter tekutín. A budete prekvapený, tlak sa dokonca upraví do normálnych hodnôt.

Máte  vyšší tlak? Pred odberom váš stav posúdi  lekár. Často sa stáva, že darcovia mávajú zvýšený tlak do hodnôt 150/90. Zapríčiňuje to skôr nervozita a strach z ihly ako zdravotný problém. Ak vás pošlú z odberovej miestnosti domov, nechajte sa vyšetriť u obvodného lekára. Ten posúdi, či ide o chorobu alebo naozaj len stres. S tlakom vyšším ako 180/90 vás darovať krv nepustia.

Kolíše vám v žilách tlak? Ešte stále môžete byť vhodný kandidát na darovanie krvi. Podmienkou je, že vám pred odberom nenamerajú viac ako 180/90.

Čo by sa stalo, ak by krv daroval niekto s vysokým tlakom krvi?

tlak_krvi.jpg Ľudia s vysokým tlakom krvi majú určitým spôsobom narušenú reguláciu tlaku. Ich cievy nevedia primerane reagovať na tlakové zmeny v krvnom riečisku, telo je navyknuté na vyššie hodnoty tlaku.
A tak po odbere krvi aj malé rozkolísanie tlaku krvi môže viesť k zhoršeniu celkového stavu darcu, závratom, kolapsu, je tu riziko aj závažnejších prejavov nedokrvenia hlavne mozgu.


Ako dosiahnuť optimálny tlak

To, že namerané hodnoty tlaku krvi nie sú ideálne, veľmi často spôsobuje aj samotné merania tlaku krvi. Pred  meraním tlaku aspoň 10 minút seďte v pokoji, počas samotného merania tlaku nerozprávajte a radšej si nečítajte dennú tlač.

Často vám namerajú vyšší tlak preto, lebo sa bojíte, nadobličky vyplavia viac adrenalínu, ten sa rozbehne po vašich cievach a je po dobrých hodnotách.

Ako sa môžete cítiť po odbere

Cítite po odbere únavu, ospalosť, slabosť, závrat a potíte sa? Je možné, že vám po odbere klesol tlak. Sledujte sa, a ak sa necítite v pohode, informujte sestričky či lekára. Pomoc je rýchla a jednoduchá.  Uložia vás nohami mierne nahor  a posúdia ďalší postup.

S takýmito problémami sa, našťastie, veľa darcov nemusí stretnúť. Ani darcom s bežne nízkym tlakom sa nemusí točiť hlava. Všetko závisí od pripravenosti vášho organizmu – ako sa vie vyrovnať s touto záťažou. Najdôležitejší je pitný režim pred odberom aj po ňom a počas celého dňa.

Mali by ste vedieť:

Tlak, darovanie a lieky

MNO_DOVERA_LIEKY_001.jpg Ľudia, ktorí užívajú lieky na tlak, vo všeobecnosti nie sú vhodní darcovia, pretože ich zdravotný stav nie je 100- percentný. Výnimky však sú, rozhodnutie je na lekárovi pri vyšetrení pred odberom. S prižmúrením jedného oka títo darcovia môžu darovať krv v závislosti od ostatných ochorení aj od užívaných liekov. Určite by nemali užiť lieky ráno pred darovaním krvi. Odporúčame sa vopred poradiť so svojím všeobecným lekárom.

Darovať krv môžu všetci, ktorí  užívajú niektorý z liekov nižšie:

•    Vitamíny
•    Hormonálna antikoncepcia
•    Postmenopauzálna a substitučná hormonálna liečba
•    Hypnotiká užívané pred spaním
•    Príležitostne užívané analgetiká, antipyretiká
•    Lieky na vysoký tlak, pokým nie sú v trojkombinácii (rozhodne transfúzny lekár)
•    Hormóny štítnej žľazy

Aká trojkombinácia liekov je už nevhodná pre darcu krvi?

V praxi to znamená, že ak už užívate na tlak alebo, ako sa ľudovo hovorí, na srdce viac ako dva lieky, nie ste vhodný kandidát na darovanie krvi.

Trojkombináciou liekov sa rozumie súčasné užívanie  liekov z troch rôznych skupín antihypertenzív (liekov na zníženie tlaku krvi). Ľahká hypertenzia sa lieči jedným druhom lieku.

Ak maximálna dávka lieku nepostačuje, prípadne sú postihnuté iné orgány (nejaké srdcové chyby, arytmie, poškodenia obličiek...), pridáva sa liek do kombinácie vždy z inej liekovej skupiny. Kombinujú sa lieky so skupiny ACE inhibítorov, kalciových blokátorov, betablokátorov, diuretík...


Ďakujeme za každú kvapku krvi

Copyright © Dôvera, 2010. Idea & Design ZRGZ|DGTL ZARAGUZA Digital
Dôvera Slovenský červený kríž