Viete, ako vyzerá darca krvi? Toto je on!

Má pár rokov do štyridsiatky a je to muž. Chodí do práce a má slušné vzdelanie. Takto vyzerá podľa štatistík priemerný darca krvi, ktorý prispieva k záchrane životov na Slovensku.

MKS - web - priemerný darca.png


Čo ešte vieme o našich darcoch krvi ?

  • Medzi darcami prevažujú vzdelaní ľudia, ktorí vyznávajú zdravý životný štýl. Potvrdzujú to aj skúsenosti zo zahraničia. Podľa americkej sociologickej štúdie má 90 percent zo všetkých darcov krvi stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie.
  • Povzbudivo znie fakt, že nad príležitostnými darcami prevažujú tí, ktorí darujú krv pravidelne. Do odberného miesta sa asi 60 percent darcov vyberie 3- a 4-krát za rok.
  • Ženy tvoria jednu štvrtinu všetkých darcov. Je to preto, lebo počet odberov v roku je u žien nižší ako u mužov (maximálne 3 odbery). Ďalší dôvod je ten, že ženy sú limitované pri darovaní krvi menštruačným cyklom, ale napríklad aj materstvom.
  • Z prieskumu tiež vyplýva, že až 80 percent darcov je veľmi spokojných s tým, ako je na Slovensku zorganizované darovanie krvi.

Zdroj údajov: Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím (beet) pri MZ SR