Čo je krv a čo sú krvné skupiny?

KRV

Krv je vlastne tekuté tkanivo. Tvorí ju krvná plazma, v ktorej plávajú krvné bunky - krvinky. Sú to červené krvinky (erytrocyty), biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty).

Všetky krvné bunky sa tvoria v kostnej dreni. Odtiaľ sa zrelé krvinky vyplavujú priamo do krvi. Staré krvinky zachytáva a rozkladá slezina, ktorú nazývame aj cintorínom krviniek. Celkový objem krvi u dospelého človeka priemerného vzrastu je približne 5 litrov, presný objem závisí od výšky, váhy i pohlavia.

Keď krv chvíľu „stojí", vytvoria sa tri farebné vrstvy:

Červená

Spodnú, červenú, tvoria červené krvinky. Nedajú sa nahradiť ani umelo vyrobiť. Aj preto sú najdôležitejšie. Vypĺňa ich červené krvné farbivo — hemoglobín, ktoré obsahuje železo. Je ´zodpovedné´ za červenú farbu krvi. Hemoglobín je schopný viazať kyslík v pľúcach, preniesť ho ku tkanivám a vymeniť ho za oxid uhličitý, ktorý potom naspäť prinesie do pľúc. Tam ho uvoľní, aby sme ho mohli vydýchať. Hemoglobín s kyslíkom je svetlej farby a s kysličníkom uhličitým zas tmavý. Preto je krv v tepnách svetločervená a v žilách tmavočervená.

Biela

V strede sa nachádza biela vrstva — biele krvinky a krvné doštičky.

Biele krvinky zabezpečujú ochranu proti bakteriálnym, vírusovým, plesňovým, parazitárnym infekciám a cudzorodým látkam. Je ich viacero druhov a každý má svoju špecifickú úlohu. Napríklad vyrábať protilátky alebo zabíjať nádorové bunky.

Krvné doštičky sa starajú o zrážanlivosť krvi. Sú dôležité pri zastavovaní krvácania.

Žltá

Tekutina žltkastej farby je krvná plazma. Tvorí asi polovicu objemu celej krvi. Krvinkám a živinám umožňuje pohyb v cievach.

KRVNÉ SKUPINY

Krvné skupiny vznikajú na základe prítomnosti antigénov a protilátok v krvi. Antigény sú umiestnené na povrchu červených krviniek a protilátky v plazme. To, akú má človek krvnú skupinu, vyplýva z ich kombinácií. Rozhoduje o tom dedičnosť.

Existuje viac než 20 systémov rozdelenia krvi. Pre krvné transfúzie je najdôležitejší AB0 systém a Rh faktor.
Podľa AB0 systému existujú štyri rôzne druhy krvných skupín: A, B, AB alebo 0.

Pri určovaní krvných skupín je mimoriadne dôležitý antigén, ktorý určuje Rh faktor. Keď je prítomný na povrchu červených krviniek, označuje sa Rh+. Keď na povrchu chýba, ide o Rh−.

Zdroj informácií: www.ntssr.sk