Prečo je dôležité poznať aj Rh faktor?

Poznať Rh faktor je dôležité najmä preto, že ľudia s Rh negatívnym faktorom nemôžu prijímať Rh pozitívnu krv.

Napríklad krvnú skupinu 0- môžu prijať všetky ostatné krvné skupiny, no ona môže prijať len sama seba. Najjednoduchšie to má človek s krvnou skupinou AB+. Ten môže prijať všetky krvné skupiny bez ohľadu na Rh faktor.

Dôležitý je Rh faktor aj u tehotných žien. Ak je nastávajúca matka Rh- a otec dieťaťa Rh+, tak je potrebné prísnejšie sledovanie počas tehotenstva.

AKO VZNIKÁ RH FAKTOR?

Jedným zo systémov krvných skupín je Rh systém (poznáme krvné skupiny A, B, O, AB v systéme "ABO", skupiny M, N, S... a iné). V Rh systéme poznáme 6 antigénov. Za jeden z najsilnejších sa považuje antigén "D". Ak sa tento antigén nachádza na povrchu červenej krvinky označuje sa krv ako Rh+, v opačnom prípade Rh−.

V praxi sa však pri podávaní transfúzie vyšetruje a berie ohľad aj na ostatné antigény Rh systému, nielen na spomínaný D antigén (určuje sa aj antigén E, C, e, c, Cw)

Približne 85% obyvateľov európskeho pôvodu má faktor Rh+ a 15% Rh-. V ostatných častiach sveta sú zásoby krvi s Rh- ešte menšie. V Afrike ho má približne 1% obyvateľov a vo východnej Ázii len 0,1%.