Čo je krv a prečo existujú krvné skupiny

KRV

Krv je vlastne tekuté tkanivo. Tvorí ju krvná plazma, v ktorej plávajú krvné bunky - krvinky. Sú to červené krvinky (erytrocyty), biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty).

Všetky krvné bunky sa tvoria v kostnej dreni. Odtiaľ sa zrelé krvinky vyplavujú priamo do krvi. Staré krvinky zachytáva a rozkladá slezina, ktorú nazývame aj cintorínom krviniek. Celkový objem krvi u dospelého človeka priemerného vzrastu je približne 5 litrov, presný objem závisí od výšky, váhy i pohlavia.

Keď krv chvíľu „stojí", vytvoria sa tri farebné vrstvy:

Červená

Spodnú, červenú, tvoria červené krvinky. Nedajú sa nahradiť ani umelo vyrobiť. Aj preto sú najdôležitejšie. Vypĺňa ich červené krvné farbivo hemoglobín obsahujúce železo. Je zodpovedné za červenú farbu krvi. Hemoglobín je schopný viazať kyslík v pľúcach, preniesť ho ku tkanivám a vymeniť ho za oxid uhličitý, ktorý potom naspäť prinesie do pľúc. Tam ho uvoľní, aby sme ho mohli vydýchať. Hemoglobín s kyslíkom je svetlej farby a s kysličníkom uhličitým zas tmavý. Preto je krv v tepnách svetločervená a v žilách tmavočervená.

Biela

V strede sa nachádza biela vrstva - biele krvinky a krvné doštičky.

Biele krvinky zabezpečujú ochranu proti bakteriálnym, vírusovým, plesňovým, parazitárnym infekciám a cudzorodým látkam. Je ich viacero druhov a každý má svoju špecifickú úlohu. Napríklad vyrábať protilátky alebo zabíjať nádorové bunky.

Krvné doštičky sa starajú o zrážanlivosť krvi. Sú dôležité pri zastavovaní krvácania.

Žltá

Tekutina žltkastej farby je krvná plazma. Tvorí asi polovicu objemu celej krvi. Krvinkám a živinám umožňuje pohyb v cievach.

KRVNÉ SKUPINY

Krvné skupiny vznikajú na základe prítomnosti antigénov a protilátok v krvi. Antigény sú umiestnené na povrchu červených krviniek a protilátky v plazme. To, akú má človek krvnú skupinu vzniká na základe ich kombinácií. Rozhoduje o tom dedičnosť.

Existuje viac než 20 systémov rozdelenia krvi, no pre krvné transfúzie je najdôležitejší AB0 systém a Rh faktor.
Podľa AB0 systému existujú štyri rôzne druhy krvných skupín: A, B, AB alebo 0.

Pri určovaní krvných skupín je mimoriadne dôležitý antigén, ktorý určuje Rh faktor. Keď je prítomný na povrchu červených krviniek, označuje sa Rh+, keď na povrchu chýba Rh−.

Zdroj informácií: www.ntssr.sk


Ďakujeme za každú kvapku krvi

Copyright © Dôvera, 2010. Idea & Design ZRGZ|DGTL ZARAGUZA Digital
Dôvera Slovenský červený kríž